My scale models
i11.jpg
MiG-3 ICM 1:48
i1.jpg
P-39 Aircobra Eduard 1:48
i13.jpg
Pe-2 MPM 1:48
i14.jpg
Nieuport-23 Eduard 1:48
i5.jpg
Concord - Revell 1:144
i6.jpg
Bf-109G-10 Hasegawa
 
 
Sergey Archakov a.k.a. Kasatka (c) 2004